Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo och bygga (18)

  Visa allaVisa färre

  Företagande (16)

  Visa allaVisa färre

  God man, förvaltare och förmyndare (28)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (12)

  Visa allaVisa färre

  Lovaktiviteter (1)

  Miljö och hälsa (27)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och socialt stöd (20)

  Visa allaVisa färre

  Skola och förskola (20)

  • Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

  • Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

    Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

    Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

  • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om förskola och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

  • Ansökan om inackorderingstillägg

   Här ansöker du som är folkbokförd i Södertälje kommun men studerar på gymnasiet i en annan kommun om inackorderingstillägg

   Här ansöker du som är folkbokförd i Södertälje kommun men studerar på gymnasiet i en annan kommun om inackorderingstillägg

  • Ansökan om resebidrag

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

   Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

   Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

  • Förhandsprövning skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

  • Skolkarta

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

  • Särskilda Skäl

   Ansökan om särskilda skäl via E-tjänst vänder sig till dig som inte har ansökt via gymnasieantagningens frikvot särskilda skäl.

   Ansökan om särskilda skäl via E-tjänst vänder sig till dig som inte har ansökt via gymnasieantagningens frikvot särskilda skäl.

  • Uppsägning av plats på förskola och fritidshem

   Här säger du som vårdnadshavare upp barnets plats på förskola och fritidshem.

   Här säger du som vårdnadshavare upp barnets plats på förskola och fritidshem.

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (8)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (9)

  • Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Beställ fakturabild

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

  • Konsumentvägledning

   Här kan du som bor i kommunen ställa frågor till oss om exempelvis reklamationer och lagar inom konsumentområdet.

   Här kan du som bor i kommunen ställa frågor till oss om exempelvis reklamationer och lagar inom konsumentområdet.

  Visa allaVisa färre