Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo och bygga (18)

  Företagande (15)

  God man, förvaltare och förmyndare (28)

  Gymnasieskola (5)

  Kultur och fritid (12)

  Lovaktiviteter (2)

  Miljö och hälsa (28)

  Omsorg och socialt stöd (21)

  • Anmälan till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

   Här kan du anmäla till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

   Här kan du anmäla till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

  • Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

  • Ansöka om reparationsbidrag

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

  • Ansökan - LSS

   Här kan du begära insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta [LSS] genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

   Här kan du begära insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta [LSS] genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Ansökan om att skriva avtal (när förälder är överens om vårdnaden av barnet)

   Om ni som förälder är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet. Ni ansöker hos familjerätten för att få komma och skriva avtal. Familjerätten måste göra en bedömning om detta är till barnets bästa

   Om ni som förälder är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet. Ni ansöker hos familjerätten för att få komma och skriva avtal. Familjerätten måste göra en bedömning om detta är till barnets bästa

  • Ansökan om fondmedel

   Här kan du ansöka om fondmedel

   Här kan du ansöka om fondmedel

  • Ansökan om Informtionssamtal hos Familjerätten

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Här kan du ansöka om återställningsbidrag 

   Här kan du ansöka om återställningsbidrag 

  • Inkomst- och utgiftsförfrågan

   Inkomst- och utgiftsförfrågan för att beräkna avgifterna för vård och omsorg för personligt utformat stöd, anhörigvård, hemtjänst, särskild boendeform, korttidsboende, dagverksamhet, mat och trygghetslarm

   Inkomst- och utgiftsförfrågan för att beräkna avgifterna för vård och omsorg för personligt utformat stöd, anhörigvård, hemtjänst, särskild boendeform, korttidsboende, dagverksamhet, mat och trygghetslarm

  • Kontakt med anhörigkonsulent

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

  • Medborgarsidan Ansökan om ersättning för sjuklön

   Gör en ansökan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med myndigheten för personer med funktionsnedsättning kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman.

   Gör en ansökan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med myndigheten för personer med funktionsnedsättning kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman.

  • Medborgarsidan Personer med funktionsnedsättning

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

  • Medborgarsidan Socialpsykiatri myndighet

   Gör en ansökan, anmälan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med Socialpsykiatri myndighet kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman. Om du känner oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla det. Du som anmäler kan inte vara anonym och det kan hända att vi kontaktar dig för kompletterade uppgifter.

   Gör en ansökan, anmälan eller följ ditt ärende.

   Om du vill komma i kontakt med Socialpsykiatri myndighet kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan du göra en ansökan för dig eller din huvudman. Om du känner oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla det. Du som anmäler kan inte vara anonym och det kan hända att vi kontaktar dig för kompletterade uppgifter.

  • Medborgarsidan Äldre

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

    

   Om du vill komma i kontakt med Myndigheten för äldre kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. I e-tjänsten kan du bland annat följa dina pågående ärenden, skicka, läsa och komplettera dokument samt se dina aktuella samtycken.

    

  Skola och förskola (16)

  • Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

  • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om förskola och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

  • Ansökan om skolskjuts

   Här kan du ansöka om skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

   Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik.

   Om du saknar bank-id finns fortfarande möjlighet att fylla i den digitala ansökan manuellt när du startar e-tjänsten.

   Här kan du ansöka om skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

   Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik.

   Om du saknar bank-id finns fortfarande möjlighet att fylla i den digitala ansökan manuellt när du startar e-tjänsten.

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Förhandsprövning skolskjuts

   Här kan du förhandspröva rätten till skolskjuts. Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik. Det krävs inget bank-id för att kunna logga in i e-tjänsten.

   Här kan du förhandspröva rätten till skolskjuts. Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik. Det krävs inget bank-id för att kunna logga in i e-tjänsten.

  • Skolkarta

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

  • Vårdnadshavarportal skolskjuts

   Här kan du som vårdnadshavare få aktuell information gällande ditt barns skolskjuts, ansöka om skolskjuts samt ta del av beslut.

    

   Här kan du som vårdnadshavare få aktuell information gällande ditt barns skolskjuts, ansöka om skolskjuts samt ta del av beslut.

    

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (8)

  Övriga e-tjänster (10)

  • Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

   Här kan du begära registerutdrag av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Beställ fakturabild

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

  • Felanmälan

   Vi är tacksamma att du tar dig tid till att anmäla fel som behöver åtgärdas så att vi tillsammans kan göra Södertälje ännu bättre.

   Du kan anmäla fel som rör kommunens utemiljö, till exempel: gator, parker, naturreservat, badplatser eller idrottsanläggningar.

   Vi är tacksamma att du tar dig tid till att anmäla fel som behöver åtgärdas så att vi tillsammans kan göra Södertälje ännu bättre.

   Du kan anmäla fel som rör kommunens utemiljö, till exempel: gator, parker, naturreservat, badplatser eller idrottsanläggningar.

  • Samtycke från avbildad person

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person