Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bo och bygga (18)

  Företagande (15)

  God man, förvaltare och förmyndare (28)

  Kultur och fritid (12)

  Lovaktiviteter (3)

  Miljö och hälsa (28)

  Omsorg och socialt stöd (20)

  • Anmälan till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

   Här kan du anmäla till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

   Här kan du anmäla till socialtjänsten om barn / ungdom far illa

  • Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

   Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. E-tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

    

  • Ansöka om reparationsbidrag

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

   Här kan du ansöka om reparationsbidrag.

    

  • Ansökan - LSS

   Här kan du begära insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta [LSS] genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

   Här kan du begära insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta [LSS] genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Ansökan om att skriva avtal (när förälder är överens om vårdnaden av barnet)

   Om ni som förälder är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet. Ni ansöker hos familjerätten för att få komma och skriva avtal. Familjerätten måste göra en bedömning om detta är till barnets bästa

   Om ni som förälder är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva det i ett avtal. Det är familjerätten som godkänner avtalet. Ni ansöker hos familjerätten för att få komma och skriva avtal. Familjerätten måste göra en bedömning om detta är till barnets bästa

  • Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen för äldreomsorg.

   Här kan du ansöka bistånd enligt socialtjänstlagen för äldreomsorg genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre.

    

   Här kan du ansöka bistånd enligt socialtjänstlagen för äldreomsorg genom att fylla i blankett och skicka via post till myndigheten för äldre.

    

  • Ansökan om fondmedel

   Här kan du ansöka om fondmedel

   Här kan du ansöka om fondmedel

  • Ansökan om Informtionssamtal hos Familjerätten

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten.

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om riksfärdtjänst

  • Ansökan om stöd inom socialpsykiatrin

   Söka insatser digitalt

   Om du vill komma i kontakt med socialpsykiatri myndighet kan du som har Bank-id eller Freja eID logga in och upprätta en ansökan för dig eller din huvudman. Om du har oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla din oro. Du som anmäler kan inte vara anonym och du kan komma att kontaktas för kompletterade uppgifter.

   Söka insatser digitalt

   Om du vill komma i kontakt med socialpsykiatri myndighet kan du som har Bank-id eller Freja eID logga in och upprätta en ansökan för dig eller din huvudman. Om du har oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla din oro. Du som anmäler kan inte vara anonym och du kan komma att kontaktas för kompletterade uppgifter.

  • Ansökan om återställningsbidrag

   Här kan du ansöka om återställningsbidrag 

   Här kan du ansöka om återställningsbidrag 

  • Inkomst- och utgiftsförfrågan

   Inkomst- och utgiftsförfrågan för att beräkna avgifterna för vård och omsorg för personligt utformat stöd, anhörigvård, hemtjänst, särskild boendeform, korttidsboende, dagverksamhet, mat och trygghetslarm

   Inkomst- och utgiftsförfrågan för att beräkna avgifterna för vård och omsorg för personligt utformat stöd, anhörigvård, hemtjänst, särskild boendeform, korttidsboende, dagverksamhet, mat och trygghetslarm

  • Intresseanmälan kontaktperson socialpsykiatri

   Här kan du anmäla intresse för kontaktperson inom social psykiatrin

   Här kan du anmäla intresse för kontaktperson inom social psykiatrin

  • Kontakt med anhörigkonsulent

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

   Kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

  Skola och förskola (22)

  • Anmälan om varaktig utlandsvistelse för skolpliktig elev

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare anmäla att ditt barn ska vistas varaktigt utomlands i minst sex månader.

  • Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

    Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

    Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

  • Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

   I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikt på annat sätt under en begränsad tidsperiod upp till ett år. Därefter får en ny ansökan lämnas in.

    

  • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

   Här kan du ansöka om barnomsorg på OBEKVÄM ARBETSTID för ditt barn då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

   Kommunen har en ambition att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som är i behov av det. Det innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid, utan vårdnadshavare har ett eget ansvar att lösa detta. Reglerna tillämpas mycket restriktivt och först när alla möjligheter till ändrade arbetstider och alternativ omsorg är utredd och det finns en ledig plats kan omsorg beviljas. Observera att det finns endast ett begränsat antal platser och denna verksamhet omfattas inte av platsgarantin.

  • Ansökan om förskola och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

   Här kan du skicka in ansökan om förskole- och fritidshemsplacering i annan kommun

  • Ansökan om inackorderingstillägg

   Här ansöker du som är folkbokförd i Södertälje kommun men studerar på gymnasiet i en annan kommun om inackorderingstillägg

   Här ansöker du som är folkbokförd i Södertälje kommun men studerar på gymnasiet i en annan kommun om inackorderingstillägg

  • Ansökan om resebidrag

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

   Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

  • Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

   Ansökan om uppskjuten skolplikt

   Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

    

  • Beställning av betyg

   Här kan du beställa betyg

   Här kan du beställa betyg

  • Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

   Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

   Byte av gymnasieprogram/gymnasieskola under pågående gymnasieutbildning

  • Förhandsprövning skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

   Här kan du förhandspröva angående skolskjuts

  • Gymnasieskola frikvot, särskilda skäl

   Ansökan om särskilda skäl via E-tjänst vänder sig till dig som inte har ansökt via gymnasieantagningens frikvot särskilda skäl.

   Ansökan om särskilda skäl via E-tjänst vänder sig till dig som inte har ansökt via gymnasieantagningens frikvot särskilda skäl.

  • Gymnasieskolan - Anmälan om studieavbrott gymnasieskolan

   Anmälan om studieavbrott gymnasieskolan

   Anmälan om studieavbrott gymnasieskolan

  • Skolkarta

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

   Här kan du se vilka kommunala skolor som ligger närmast ditt barns hem. Du behöver inte logga in med bank-id. Klicka på Starta e-tjänsten. Därefter skriver du in barnets folkbokföringsadress och vilken årskurs barnet ska gå i.

  • Uppsägning av plats på förskola och fritidshem

   Här säger du som vårdnadshavare upp barnets plats på förskola och fritidshem.

   Här säger du som vårdnadshavare upp barnets plats på förskola och fritidshem.

  • Vårdnadshavarportal skolskjuts

   Här kan du som vårdnadshavare få aktuell information gällande ditt barns skolskjuts, ansöka om skolskjuts samt ta del av beslut.

    

   Här kan du som vårdnadshavare få aktuell information gällande ditt barns skolskjuts, ansöka om skolskjuts samt ta del av beslut.

    

  Synpunkter och medborgarförslag (4)

  Tobak- och Serveringstillstånd (2)

  Trafik och infrastruktur (8)

  Övriga e-tjänster (9)

  • Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

   Här kan du begära registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Beställ fakturabild

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

   Här kan du begära ut fakturabilder av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Södertälje kommun har köpt.

  • Samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år)

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år) 

   Här kan du anmäla samtycke från avbildad person (barn upp till 13 år)