Ansökan om resebidrag

LÄS MER

Här ansöker du som studerar på gymnasiet utanför Stockholms län eller har extra lång restid inom kommunen eller länet om resebidrag.

Har du längre resväg till gymnasiet än sex kilometer får du bidrag till resor mellan hemmet och skolan, i första hand i form av ett SL-kort. Kortet får du av skolan vid terminsstarten. 

Innan ansökan påbörjas, var vänlig och läs igenom information om ansökningsprocess, villkor och kriterier under skola och förskola på www.sodertalje.se.

Vid eventuella frågor kontakta: studentekonomi@sodertalje.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden