Om Södertälje kommuns e-tjänster

Det här är samlingsplatsen för Södertälje kommuns e-tjänster och blanketter. Här kan du, när som helst på dygnet, oberoende av kontors- och telefontider, exempelvis ansöka om skolskjuts, söka bygglov, anmäla behov av god man och mycket mer.

 

Vissa tjänster kräver inloggning

Beroende på vilken typ av tjänst du använder kan du behöva logga in portalen. Dels av säkerhetsskäl och dels för att automatiskt hämta data.  För att logga in och använda en e-tjänst behövs en e-legitimation eller Bank-ID. Det handlar om samma identifieringsbevis som krävs när man hanterar bankärenden på webben.

Detaljerad information om e-legitimation

 

Personuppgifter

I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. Det kan till exempel handla om personuppgifter om medarbetare, elever, enskilda som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Tumregel: all sorts information som går att knyta till en levande person är en personuppgift. Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer, födelsedatum och ansiktsbilder, medan IP-adress, fastighetsbeteckning, kontonummer och användar-ID är exempel på indirekta personuppgifter.

Detaljerad information om dataskyddsförordningen, GDPR

 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och nått kommunens elektroniska brevlåda.