Ansökan om dispens för bred, tung samt lång transport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Små vägar är inte gjorda för tung trafik. Behöver du vid något enstaka tillfälle köra med ett extra tungt och långt fordon på kommunens vägar behöver du ha tillstånd. Du ansöker då om att kommunen ska göra ett undantag och ge dig dispens från regeln om att fordonet är för tungt för vägen. För tillståndet tar vi ut en avgift, se rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Alla kan ansöka om dispens för att få färdas med tunga, långa eller breda fordon. Vill du ansöka om att färdas i flera kommuner skickar du din ansökan till Trafikverkets regionskontor i den region du startar. Se Trafikverket region Stockholm

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa