Anmälan om felaktig avfallshantering på företag

LÄS MER

Här kan du anmäla till miljökontoret om du misstänker att ett företag inte sköter sin avfallshantering på korrekt sätt samt misstanke om miljöbrott. Om det gäller nedskräpning eller dumpning anmäls detta via denna länk https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/forslag-och-felanmalan/

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa