Åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke:

  • Samtycke till arvsskifte
  • Samtycke till kapitalplacering
  • Samtycke till lån
  • Samtycke till åtgärder gällande fast egendom och bostadsrätt
  • Samtycke att driva rörelse

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa