Överförmyndarnämndens samtycke för lån, kapitalplacering och driva rörelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke gällanade:

  • Kapitalplacering.
  • Lån.
  • Driva rörelse.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa