Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att få information om och vilka personuppgifter den personuppgiftsansvariga behandlar om dig. Här kan du skicka in begäran om registerutdrag.

I Södertälje kommun är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens ansvarsområde. I registerutdraget får du en sammanställning på de personuppgifter som behandlas inom den begärda nämndens verksamhet med bland annat ändamål för behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och information om varifrån uppgifterna har samlats in om du själv inte har lämnat dessa till oss. Du får även kopior av uppgifterna i form av utskrifter, textfiler eller skärmdumpar ur de register där dina personuppgifter förekommer. Registerutdrag är kostnadsfria och hanteras individuellt.

Önskar du få ut alla handlingar inom ett visst område eller ärende behöver du göra en begäran om allmän handling till berörd verksamhet eller kontakta Kontaktcenter på e-post, kontaktcenter@sodertalje.se eller 08-523 010 00.

Begäran om registerutdrag från socialregistret

Om du behöver ett utdrag ur socialregistret i Södertälje kommun eller behöver lämna ett samtycke för att en annan myndighet har begärt ett utdrag från socialregistret använder du e-tjänsten Begäran om registerutdrag från socialregistret. Ett registerutdrag från socialregistret kan exempelvis behövas om du har för avsikt att bli familjehem, kontaktperson eller liknande.

Begäran kan avse:

  • Dig själv
  • Ett barn du är vårdnadshavare för. Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke från båda.
  • En person du är god man, förvaltare eller förmyndare för. Det krävs ett intyg eller fullmakt för detta som du kan bifoga i denna e-tjänst.

Utlämnande av registerutdrag

Det är viktigt att uppgifterna hamnar hos rätt person och därför behöver du legitimera dig när du får ta del av ditt registerutdrag.

  • Registerutdraget kan levereras digitalt genom att en PDF-fil skickas via kommunens tjänst för säker kommunikation, Säkra meddelanden. Du får en länk skickad till din e-postadress och legitimerar dig där med e-legitimation.
  • Registerutdraget kan även skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du hämtar det hos ett postombud genom att legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.

Handläggningstid

Vi handlägger och besvarar din begäran inom en månad. I särskilda fall kan vi behöva mer tid för att behandla din begäran (upp till två månader), om så är fallet kommer du att informeras om detta inom en månad. Under sommaren är handläggningstiden för registerutdrag förlängd och levereras inom 2 månader.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa