Begäran om registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) skicka in begäran om:

  • Registerutdrag över registrerade personuppgifter
  • Rättning av felaktiga personuppgifter
  • Radering av personuppgifter

Begäran kan avse:

  • Dig själv
  • Ett barn du är vårdnadshavare för
  • En person du är god man, ställföreträdare eller förmyndare för (för detta krävs intyg)

Kommunen måste besvara din begäran inom en månad. I särskilda fall kan kommunen behöva mer tid för att behandla din begäran (upp till två månader), om så är fallet kommer du att informeras om detta.

OBS!

För dig som  vill begära ut dokument ur din personalakt/journal som ska lämnas vidare till annan kommunal myndighet för uppdrag som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj:
Kontakta: 08-5230 3808.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa