Begäran om registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att få information om och vilka personuppgifter kommunen behandlar om dig. Här kan du skicka in begäran om registerutdrag.

I registerutdraget får du en sammanställning på de personuppgifter som behandlas med angivna ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Du får även kopior av uppgifterna i form av utskrifter, textfiler eller skärmdumpar ur de register där dina personuppgifter förekommer.

Önskar du få ut alla handlingar inom ett visst område eller ärende behöver du göra en begäran om allmän handling till berörd verksamhet eller kontakta Kontaktcenter på e-post, kontaktcenter@sodertalje.se eller 08-523 010 00.
 

Registerutdrag är kostnadsfria. Vi har rätt att ta ut en avgift eller neka din begäran om vi anser den som oskälig, oftast vid upprepade begäran under kort tid då det inte inkommit ny information om dina personuppgifter. Varje ärende prövas individuellt och utan automatisering.

Utlämnande av registerutdrag

Det är viktigt att uppgifterna hamnar hos rätt person och därför behöver du legitimera dig när du får ta del av ditt registerutdrag.

  • Registerutdraget kan levereras digitalt genom att en PDF-fil skickas via kommunens tjänst för säker kommunikation, Säkra meddelanden. Du får en länk skickad till din e-postadress och legitimerar dig där med e-legitimation.
  • Registerutdraget kan även skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du hämtar det hos ett postombud genom att legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.

Begäran kan avse:

  • Dig själv
  • Ett barn du är vårdnadshavare för
  • En person du är god man, förvaltare eller förmyndare för (för detta krävs intyg)

Handläggningstid

Kommunen handlägger och besvarar din begäran inom en månad. I särskilda fall kan vi behöva mer tid för att behandla din begäran (upp till två månader), om så är fallet kommer du att informeras om detta inom en månad.

OBS!

För dig som vill begära ut dokument ur din personalakt/journal som ska lämnas vidare till annan kommunal myndighet för uppdrag som jourhem, familjehem eller kontaktfamilj:

Kontakta: 08-523 038 08.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa