Begäran om registerutdrag, rättelse och radering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära att kommunen ska skicka ett registerutdrag, rätta ett fel eller radera uppgifter om dig eller barn som du är vårdnadshavare för. Du kan också begära detta om du är god man, ställföreträdare eller förmyndare för någon. Du måste kunna bekräfta din identitet (till exempel klicka på en bekräftelselänk, skriva in ett användarnamn eller lösenord).

Kommunen måste svara på din begäran inom en månad. I särskilda fall kan kommunen behöva mer tid, upp till två månader, för att behandla en begäran och i sådant fall kommer du att få information om det.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa