Bygg - Lämna svar vid grannhörande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Klicka på Starta e-tjänsten till höger så skickas du vidare till e-tjänsten.

 

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten