Anmälan om att avsluta fristående verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En huvudman ska skriftligen och i god tid informera utbildningsnämnden innan verksamheten avslutas. Huvudmannen ska informera om verksamhetens avslut till vårdnadshavare med barn placerade i verksamheten och vårdnadshavare med barn i kö.

Huvudmannen ska hålla utbildningsnämnden informerad om hur huvudmannen går till väga inför verksamhetens avveckling. Huvudmannen ska också uppdatera sin information till vårdnadshavare om den planerade avvecklingen. Efter att preliminära utbetalda bidrag inklusive eventuella tilläggsbelopp korrigerats avslutas verksamheten i kommunens system.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa