Förhandsprövning skolskjuts

LÄS MER

Här kan du förhandspröva rätten till skolskjuts. Skolskjuts innefattar både skolskjuts med allmän kollektivtrafik, d.v.s. SL-kort som kommunen beviljar i första hand och skolskjuts med särskild kollektivtrafik. Det krävs inget bank-id för att kunna logga in i e-tjänsten.

Prövningen visar om en elev har behov av skolskjuts med anledning av färdvägens längd mellan hemmet och skolan eller med anledning av trafikförhållandena längs färdvägen.

Förhandsprövningen är en förenklad variant av den prövning som kommunen gör. Av den anledningen är resultatet inte bindande för kommunen. Förhandsprövningen innebär inte att du skickar in en ansökan om skolskjuts till kommunen.