Ansökan om tillstånd för installation av bergvärmepump samt värmepump avseende jord och ytvatten för en- och tvåbostadshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bilagor som ska bifogas ansökan är

  • Karta 1:400 eller 1:1000 med markerat borrhål
  • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan
  • Grannyttrande för grannar inom 20 m från planerat borrhål
  • Grannyttrande för grannar inom 100 m utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp

Viktigt! 

Gå in på ledningskollen.se för att få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns för att skydda dessa mot avgrävningar. Du som sökande/fastighetsägare ansvarar för att kontrollera var ledningar är dragna samt stå för kostnader vid ev. skador.

Om du beställer som företagare:

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa