Begäran om registerutdrag från socialregistret

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst vänder sig till dig som behöver ett utdrag ur socialregistret i Södertälje kommun eller behöver lämna ett samtycke för att en annan myndighet har begärt ett utdrag från socialregistret.

I sökning av förekomst så ingår inte målgrupp med beslut om insats avhopparverksamhet. Förfrågan om förekomst i avhopparverksamhet ställs till myndighet.socialpsykiatri@sodertalje.se. Skicka aldrig känsliga personuppgifter per e-post.

Utlämnande av registerutdrag

Det är viktigt att uppgifterna hamnar hos rätt person och därför behöver du legitimera dig när du får ta del av ditt registerutdrag.

  • Registerutdraget kan levereras digitalt genom att en PDF-fil skickas via kommunens tjänst för säker kommunikation, Säkra meddelanden. Du får en länk skickad till din e-postadress och legitimerar dig där med e-legitimation.
  • Registerutdraget kan även skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Du hämtar det hos ett postombud genom att legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.
  • Om du föredrar att hämta ditt registerutdrag kan du göra det på Holmfastvägen 31, i receptionen. Du behöver legitimera dig för att få registerutdraget utlämnat.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa