Omprövning förvaltarskap

LÄS MER

Här lämnar du den årliga omprövningen av förvaltarskapet

Använd gärna e-tjänsten Provisum. I e-tjänsten Provisum väljer man först huvudman, klicka sedan på räkningar. Där finns ärendet och frågorna för Omprövning förvaltarskap.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Följande behövs för e-tjänsten