Omprövning förvaltarskap

LÄS MER

Här lämnar du den årliga omprövningen av förvaltarskapet

Om du inte har bank-id var god kontakta Södertälje kommuns reception på 08–523 010 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Följande behövs för e-tjänsten