Anmälan om upphörande av livsmedels- eller dricksvattenverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om upphörande av livsmedels- eller dricksvattenverksamhet

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa