Ansökan om att starta fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående verksamhet enligt 2 kap 5 § skollag (2010:800)

Södertälje kommuns riktlinjer om godkännande av enskild som huvudman för fristående förskola finns att läsa på kommunens hemsida, www.sodertalje.se. Utbildningsnämnden beslutar om godkännande. Ansökan ska följa Södertälje kommuns riktlinjer. Efter att en komplett ansökan har kommit in är det utbildningskontorets strävan att utredningstiden ska vara högst fyra månader.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa