Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Södertälje kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på Braxens förskola, avdelning Fyren, för förskolebarn 1-5 år samt barn 6-13 år som har rätt till skolbarnsomsorg. Verksamheten är öppen mellan klockan 18.00 och 06.45 på vardagar samt klockan 08.00 till 16.00 på helger och röda dagar.

Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn som är folkbokförda i Södertälje kommun vars ordinarie arbete är förlagt till kvällar, nätter och helger. Vårdnadshavares situation ska vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt återkommande – minst 4 tillfällen per månad eller 30 timmar per månad för att rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid ska anses föreligga.

 Vårdnadshavarna ska ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider samt även prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg, exempelvis genom familj, släkt och vänner.

 Omsorg på obekväm arbetstid kan beviljas för:

  • Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider.
  • Sammanboende vårdnadshavare där båda parter arbetar obekväma arbetstider.
  • Vårdnadshavare som är sammanboende med annan person än barnets andra vårdnadshavare, om den nya partnern även arbetar på obekväm arbetstid. Det är således det gemensamma hushållets begränsade möjlighet att ta hand om barnet som avgör huruvida man har rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

När det gäller vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, är grundregeln att de gemensamt förväntas lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. En prövning sker dock i varje enskilt fall.

Den eller de som, enligt ovan, anmäler behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med:

  • arbetsgivarintyg, som bekräftar arbete på obekväm tid samt att det inte går att ordna arbetstidsbyte
  • arbetstidsschema

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa