Medborgarsidan Ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Gör en ansökan, anmälan eller följ ditt ärende.

Om du vill komma i kontakt med Arbete och försörjning kan du logga in på Medborgarsidan med Bank-ID eller Freja eID. Där kan göra en ansökan för dig eller din huvudman.

 Om du känner oro för en person i din omgivning kan du använda tjänsten till att anmäla det. Du som anmäler kan inte vara anonym och det kan hända att vi kontaktar dig för kompletterade uppgifter.

Via e-tjänsten kan du även

  • Följa dina pågående ärenden
  • Skicka in kompletterande dokument till dina pågående ärenden
  • Läsa och kvittera dokument som har delats med dig
  • Se dina aktuella samtycken

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi dig att göra din ansökan via e-tjänsten Medborgarsidan. Vill du uppdatera adress eller kontaktuppgifter behöver du kontakta din handläggare.