Ekonomiskt bistånd - återansökan

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Södertälje kommun och som har ett pågående ärende hos Försörjningsstöd ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan läsa mer om ekonomiskt bistånd på Södertälje kommunens hemsida

Om du söker försörjningsstöd för första gången eller om det har gått mer än 3 månader sen du hade kontakt med oss senast, ska du ringa till Mottagning & Utredning på telefonnummer 08-523 038 10, måndag-fredag helgfri vardag mellan klockan 9-11.

Gör så här:

1. Fyll i dina uppgifter och bifoga dina handlingar i e-tjänsten. 

2. Om du har inkomster och utgifter som ska tas upp i ansökan, måste du skanna och bifoga dem (kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal, intyg, avtal med mera).

3. Signera med din e-legitimation. Om ni är två som söker måste den andra personen också signera för att vi ska kunna börja handlägga er ansökan. 

4. Du kan följa ditt ärende genom att logga in med Mobilt BankID under rubriken Mina Sidor - ekonomiskt bistånd.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden