Redogörelse och arvodesbegäran - god man och förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du din redogörelse för utfört uppdrag 

 

För dig som ska lämna in årsräkning:

Använd den ifyllbara blanketten och bifoga årsräkningen.


Årsräkning och blankett skickas till:

Södertälje kommun
Överförmyndarnämnden
151 89 Södertälje

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa