Redogörelse och arvodesbegäran - god man och förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du din redogörelse för utfört uppdrag.

När du klickar på Starta E-tjänsten så skickas du vidare till Överförmyndarnämndens e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten