Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Miljökontoret har en skyldighet tillgängliggöra inlämnade uppgifter på Södertälje kommuns hemsida www.sodertalje.se. Uppgifter om om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa