Medborgarförslag

LÄS MER

Du som medborgare i Södertälje kommun är välkommen att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Det kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och ansvar, till exempel

  • Förskola
  • Omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning
  • Socialtjänst
  • Demokratifrågor

Använd blanketten och skriv förslaget så tydligt och kortfattat som möjligt. Skriv bara ett förslag per blankett. Tänk på att blanketten är offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att läsa den.

Förslaget ska vara undertecknat och ha namnförtydligande, adress och telefonnummer.

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun,
Stadskansliet,
151 89 Södertälje.
 

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Ditt medborgarförslag kommer först till kommunfullmäktige som går igenom det och bestämmer om det ska skickas till kommunstyrelsen eller till någon av nämnderna.

När kommunstyrelsen eller nämnden har gjort förslaget klart för att tas beslut om ska de meddela dig.

Ett inlämnat medborgarförslag ska behandlas och tas beslut om inom ett år.