Bygg - Ansökan om slutbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du byggt klart?

Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

Klicka på Starta e-tjänsten till höger så skickas du vidare till e-tjänsten.

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten