Yttrande från anhörig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som anhörig lämna ett yttrande över att ett godmanskap eller förvaltarskap anordnas 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa