Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du använder bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Du kan till exempel få ett nyttoparkeringstillstånd om du jobbar som hantverkare och åker runt hos kunder och byter rör eller liknande. Med ett nyttoparkeringstillstånd får du parkera på allmänna parkeringsplatser under högst två timmar i följd, utan att betala. Du får också parkera där det är förbjudet att parkera i högst två timmar. Du kan även ansöka om tillstånd som gäller dygnet runt.

Typer av tillstånd:

  • Typ A: Tillståndet gäller alla dagar dygnet runt, avgiften är 10 000 kronor per år inklusive moms.
  • Typ B: Tillståndet gäller måndag - fredag kl. 06.00 - 18.00, avgiften är 7500 kronor per år inklusive moms.

Du kan även söka nyttoparkeringstillstånd för ett kvartal eller ett halvår.

Tillståndet gäller inte

  • Där det är förbjudet att stanna.
  • På platser för särskilda ändamål (vändplatser, lastplatser och reserverade parkeringsplatser).
  • På privatägd mark.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa