Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Den här sidan beskriver hur Södertälje kommuns installation av Open ePlatform (service.sodertalje.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

 

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

 

Teknisk information om webbtjänsten tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.
  • Länkar i samband med vanlig text markeras otydligt, endast genom färg.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.
  • Vissa bilder saknar alternativa texter.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • PDF-blanketter är inte tillgänglighetsanpassade.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskriva på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 

Telefon: 08 - 523 010 00

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Digg: Anmäl bristande tillgänglighet

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform i Södertälje kommun samt testat med automatiserade verktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020