Anmälan om behov av tillfällig god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla behov av tillfällig god man.

  • Förhinder att utöva förmynderskapet
  • Intressekonflikter
  • Bortavarande.

När du klickar på Starta E-tjänsten så skickas du vidare till Överförmyndarnämndens e-tjänst.

OBS! I denna e-tjänst kan endast en person signera. Om ni är fler som ska underteckna handlingen, vänligen använd blanketten.  För att hämta blanketten, klicka på Hämta blankett.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

Följande behövs för e-tjänsten