Placeringserbjudanden förskola och fritidshem

LÄS MER

Här tackar du som vårdnadshavare ja eller nej till erbjuden placering på förskola och fritidshem.

Tänk på att båda vårdnadshavare måste svara på placeringserbjudandet.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten