Anmälan av otillåten användning av kommunal mark

LÄS MER

Här kan du anmäla otillåten användning eller andra överträdelser på kommunal mark. Kommunens mark är till för allmänheten och får inte användas för privata intressen utan särskilt tillstånd. Otillåten användning kan exempelvis vara om någon tagit kommunal mark i anspråk för att bygga en altan, utökat sin tomt på bekostnad av kommunal mark eller tagit ner träd och annan växtlighet på kommunal mark

Du kan vara anonym i din anmälan men kan då inte få återkoppling i ärendet.

Vill du anmäla dumpning av avfall så ska det göras genom kommunens felanmälan:
Länk: E-tjänst för felanmälan 
 

 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa