Anmälan av lokal för barnomsorg och skola

LÄS MER

Den som avser att driva förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste göra en anmälan till miljönämnden innan lokalen där verksamheten ska bedrivas tas i bruk.