Anmälan om spridning av gödsel inom eller till område med detaljplan

LÄS MER

Här gör du anmälan om spridning av gödsel inom eller till område med detaljplan.

Blanketten skickas till:

Södertälje kommun Miljökontoret
151 89 Södertälje

Eller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se