Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

LÄS MER

Godmanskap och förvaltarskap innebär att utföra uppgifter för någon annan. Uppdraget är viktigt eftersom alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har en god man eller förvaltare kallas huvudman. Att vara god man är ett uppdrag som utförs vid sidan av ordinarie arbete. Uppdraget är arvoderat.