Begäran om skadestånd av Södertälje kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om sak- och personskada. Kom ihåg att även anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Information:

Din arbetsgivare är skyldig att ersätta dig för personskador som uppstår under tjänsteutövning alternativt på väg till eller ifrån jobbet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa