Ansökan om särskilt verksamhetsstöd - Kommunala grundskolor utanför kommunen samt kommunala gymnasieskolor i och utanför kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om särskilt verksamhetsstöd

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Särskilt verksamhetsstöd lämnas endast i undantagsfall. Skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa