Ansökan om informationssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni som föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnad, boende och umgänge om ert barn och avser att starta en vårdnadsprocess, ska ni ansöka om informationssamtal hos familjerätten. För att kunna ansöka om informationssamtal ska barnet vara folkbokförd i Södertälje, med undantag om barnet har sekretessmarkering hos Skatteverket.

Ni erbjuds gemensamma samtal, men vid behov har ni möjlighet till enskilda samtal. I informationssamtal ska ni föräldrar få relevant information som syftar till att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågan om vårdnad, boende och umgänge. Ni kommer även att informeras om vad en domstolsprocess innebär.

När ansökan har inkommit kallas ni till ett besök på familjerätten.

Efter ett deltagande i informationssamtal erhåller ni ett intyg. Avser ni att gå vidare med en stämningsansökan ska ni lämna in intyget till domstolen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa