Ansökan modersmålundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om modersmålsstöd för barn i förskoleklassen och modersmålsundervisning för barn i grundskola eller anpassad grundskola. Ditt barn behöver gå i en kommunal eller fristående grundskola i Södertälje kommun för att du ska kunna använda denna e-tjänst. Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna kan du även ansöka om undervisning för ditt barn i minoritetsspråket här.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa