Ansökan om vägvisning

LÄS MER

För att få sätta upp en vägvisningsskylt vid en gata/väg krävs alltid väghållarens tillstånd. I Södertälje är kommunen väghållare för ca 30 mil gator, resterande vägar är statliga eller enskilda. De statliga vägarna, t ex motorvägar och länsvägar, är Trafikverket väghållare för. När det gäller de enskilda vägarna är det i regel vägsamfälligheter som ansvarar för dessa.

Vill du ansöka om tillstånd att få en vägvisningsskylt uppsatt vid en kommunal gata kan du göra det dels via vår e-tjänst eller också kan du skriva ut ansökningsblanketten, fylla i den och skicka den till Samhällsbyggnadskontoret, Enhet Stadsmiljö, Campusgatan 26, 151 89 Södertälje.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa