Information om övertagande av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att anmäla övertagande av miljöfarlig verksamhet

Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje

Eller via E-post till:
miljokontoret@sodertalje.se