Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda huvudmän för förskola och pedagogisk omsorg ska i enlighet med 2 kap. 6 b § och 25 kap. 10 b § skollag (2010:800) anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen senast en månad från det att förändringen genomförts. Utbildningskontoret utreder i samband med anmälan att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortsatt är uppfyllda. Utbildningskontoret kan även pröva om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas med anledning av förändringen.

 Utbildningskontoret inhämtar vid ägar- och ledningsprövning uppgifter från andra myndigheter, som t.ex. Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Om ägar- och ledningskretsen är verksamma i andra kommuner kan uppgifter inhämtas från deras tidigare prövningar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa