Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. 

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Till din ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Skriftligt medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare där det framgår att du får utföra sökta åtgärder och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.
    • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna.
    • För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande.
    • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.
  • Hyreskontrakt eller köpeavtal. Bor du i hyresrätt måste du bifoga kopia på ditt hyreskontrakt. Bor du i bostadsrätt måste du bifoga kopia på ditt köpeavtal.
  • Reparationsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa