Ansökan om tillstånd för detalj- och partihandel av tobaksvaror samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter och/eller receptfria läkemedel

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du ansöka om tillstånd för detalj- och partihandel av tobaksvaror samt anmäla om du ska sälja folköl,       e-cigaretter och/eller receptfria läkemedel

Här kan du som inte har något tillstånd göra en ansökan

 

Under våren kommer tjänsten att utvecklas (Webb kund) så du via inloggning med e-legitimation kan nytta fler tjänster

Information om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter, GDPR samt mallar för olika egenkontrollprogram, även för läkemedel kan du hitta och läsa vidare om från kommunens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation