Anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål

LÄS MER

 Här kan du göra anmälan för återvinning av avfall i anläggningsändamål.

Blanketten skickas till:

Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89

eller via e-post: miljokontoret@sodertalje.se