Ansökan om uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppskjuten skolplikt enligt 7 kap 10 § Skollagen:

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

 Ansökan kan kompletteras med följande för att underlätta bedömningen; medicinsk och psykologisk bedömning, förskolans kartläggning, annan information som är relevant för bedömningen. 

Sista ansökningsdag är 30:e mars.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa