Samtycke från huvudman

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som huvudman lämna samtycke till att god man eller förvaltare förordnas.

Denna e-tjänst kräver att huvudmannen signerar ärendet via sin EGNA e-legitimation. Om e-legitimation saknas ska huvudmannen fylla i blankett

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa