Anmälan om att lagra icke farligt avfall som en del av att samla in det

LÄS MER

Här kan du anmäla lagring av icke farligt avfall som en del av att samla in det.

Blanketten skickas till:

Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje

eller via e-post: miljokontoret@sodertalje.se