Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående pedagogisk omsorg och rätt till bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående pedagogisk omsorg och rätt till bidrag enligt 25 kap 10 § skollag (2010:800).

Skollag 2010:800 på riksdagens hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa