Sanering av tandvårdsklinik

LÄS MER

Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ vid avlägsnande eller sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör.

Blanketten skickas till:

Södertälje kommun
Miljökontoret
151 89 Södertälje 

Eller via e-post till:
miljokontoret@sodertalje.se