Årsräkning/Sluträkning/Löpande redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Års- och sluträkningen är en sammanställning över årets utgifter och inkomster för den du är god man eller förvaltare för. Här fyller du även i din löpande redovisning.

När du klickar på Starta E-tjänsten så skickas du vidare till Överförmyndarnämndens e-tjänst.

OBS! I denna e-tjänst kan endast en person signera. Om ni är fler som ska underteckna handlingen, vänligen använd blanketten.  För att hämta blanketten, klicka på Hämta blankett, det finns tre blanketter att välja på:

  • Redogörelse/arvodesbegäran
  • Årsräkning/sluträkning med förifyllda poster har färdiga rubriker för inkomster och utgifter, till exempel pension och hyra
  • Årsräkning/sluträkning  förifyllda poster har inga färdiga inkomsttyper utan du skriver in rubrikerna själv

Digitala utbildningar för e-tjänsten Valter

I denna länklista finner du digitala utbildningar om E-tjänsten Valter som används för digital inlämning av förteckning, årsräkning och sluträkning. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

Den som håller i utbildningarna är Anna-Karin Rosengren Wistrand, avdelningschef på Överförmyndarnämnden i Luleå.

  1. Digital utbildning: E-tjänsten Valter - Introduktion och inloggning.
  2. Digital utbildning: Löpande räkenskaper.
  3. Digital utbildning: Redovisning

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@sodertalje.se
08 - 523 010 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden