Behov av god man eller förvaltare

LÄS MER

Behov av god man eller förvaltare kan ansökan/anmälas via blankett från tre parter:

  • Egen ansökan (skickas till Södertälje tingsrätt)
  • Anhörigs ansökan (skickas till Södertälje tingsrätt)
  • Myndighetsanmälan