Ansökan om serveringstillstånd för alkoholservering eller anmälan om ändring

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du ansöka om serveringstillstånd för alkoholservering eller lämna anmälan om ändring.

Här kan du som inte har något tillstånd göra en ansökan

 

Du som redan har ett beviljat tillstånd för servering kan här ansöka om utökat tillstånd eller att anmäla ändring i befintligt serveringstillstånd - bland annat ändra i listan över serveringsansvariga eller ändring i styrelsen.

Logga in med din e-legitimation för att göra ändringarna

 

Information om serveringstillstånd och om kommunens riktlinjer samt GDPR kan du läsa vidare från kommunens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation