Ansökan arrangemang/projektbidrag

LÄS MER

Arrangemang/projektansökan kan göras under hela året och ska vara inne senast 30 dagar före arrangemangets eller projektets start.

Redovisning ska inlämnas senast 90 dagar efter avslutat arrangemang eller projekt.

Ansökan via e-tjänsten kan göras av alla oavsett om ni kommer åt kommunens bidragssystem eller ej. 

De föreningar som har inloggning till kommunens bidragssystem ska alltid lägga in det sökta beloppet och ladda upp dokumentet/ansökan. Kommunen kommer inte behandla ansökan innan detta är gjort.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa