Ansöka om utbyte utlandsstudier på gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bilagor

Till ansökan ska följande bifogas:

  • Studieplaner för nuvarande skola/program/inriktning.
  • Studieplan för utlandsskolans program/inriktning.
  • Personbevis elev
  • Personbevis vårdnadshavare (gäller inte om elev över 18 år är sökande).
  • Kopia på antagningsbesked för utlandsskolan.
  • Intyg från nuvarande skola att du har en gymnasieplats att återvända till.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa